Ανθοθεραπεία: Ένα Θεραπευτικό Παράδοξο


Αποκαλώ την Ανθοθεραπεία: "Θεραπευτικό Παράδοξο" γιατί ο τρόπος που λειτουργεί, ανασυγκροτεί και ανασυντάσσει αντιτίθεται σε κάθε κοινή λογική.

Το πρώτο παράδοξο στην ανθοθεραπεία έγκειται στο ότι τα λουλούδια περιβάλλονται από μία ενέργεια, ένα λεπτοφυές πεδίο ή ενεργειακό αποτύπωμα που ονομάζεται και πεμπτουσία των λουλουδιών (flower essence).Δεν περιέχουν,δηλαδή,ενεργά βιοχημικά μόρια όπως συμβαίνει στη βοτανοθεραπεία ή την αρωματοθεραπεία.

Το δεύτερο παράδοξο αφορά την παρασκευή της, διότι είναι τόσο απλή ώστε αρκεί να τοποθετηθούν τα άνθη σε καθαρό νερό πηγής και να εκτεθούν στον ήλιο για μερικές ώρες, για να μας δώσουν το θεραπευτικό τους έκχυμα.

Το τρίτο παράδοξο βρίσκεται στη σφαίρα του ασύλληπτου ή του υπερβατικού, γιατί αυτό το ενεργειακό ανθοαποτύπωμα, που είναι γνωστό και ως ανθοίαμα, μπορεί να απαλύνει ή να απαλείψει τις δυσαρμονίες μας, να δημιουργήσει υψηλά επίπεδα ευεξίας και ισορροπίας , να διευκολύνει την προσωπική μας ανάπτυξη και ολοκλήρωση.

Χαρακτηριστικό αυτής της πεμπτουσίας των λουλουδιών ή αλλιώς των ανθοϊαμάτων είναι η ικανότητα τους να αφυπνίζουν και να αξιοποιούν το ανώτερο δυναμικό που ενυπάρχει μέσα μας με την μορφή τάσεων, ικανοτήτων, ταλέντων, χαρισμάτων, ακινητοποιημένων όμως ή μπλοκαρισμένων από τα τραύματα ή/και τις άλλες εναντιώσεις της ζωής.

Όταν παίρνουμε ανθοθεραπεία συμβαίνει το παράδοξο φαινόμενο να ακυρώνονται οι αρνητικές ή παθολογικές ενεργειακές συχνότητες που αντανακλώνται στο ψυχισμό μας σαν αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα, πεποιθήσεις, ή άλλες δυσλειτουργίες και, όπως ανέφερα πιο πάνω, να διεγείρονται οι θετικές ποιότητες μέσα μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ευχηθεί να είχαμε περισσότερη διαύγεια, υπομονή, αντοχή, ή ηρεμία στη ζωή μας;

Η ανθοθεραπεία, όταν είναι σωστά στοχευμένη, μπορεί μέσα σε (σχεδόν) χρόνο μηδέν, να ενεργοποιεί τις αρετές μας έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας και τα προβλήματα που μας απασχολούν με μια πιο θετική και εποικοδομητική προοπτική. Είναι σαν να ρίχνουμε φως στα σκοτεινά δωμάτια της ψυχής μας. Επιπλέον, η ταχύτητα των αποτελεσμάτων της ανθοθεραπείας αποτελεί ένα μοναδικό, θεραπευτικό φαινόμενο που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της ανθοθεραπείας θα μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε και ως εξής. Η καλή υγεία και ισορροπία είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και οφείλεται στην εγγενή ικανότητα του για αυτοϊαση, αναστέλλεται, όμως συχνά, από τα ψυχικά και συναισθηματικά μας μπλοκαρίσματα.

Η ανθοθεραπεία, δρα ως καταλύτης επανενεργοποίησης αυτής της διαδικασίας, λύνοντας τους κόμπους που μας περιορίζουν, αποκαθιστώντας τη φυσική και ψυχική μας ομοιόσταση, και τη δυνατότητα μας για μια ζωή αυτάρκη και ικανοποιητική.

Η ανθοθεραπεία  δεν μας καλύπτει μόνο σαν ψυχοπροφύλαξη, ψυχοπροστασία, βελτίωση ή θεραπεία. Η επενέργεια της μπορεί να συμβάλλει στην άνετη διαχείριση των απλών δυσκολιών, αλλά και των πιο απαιτητικών καταστάσεων της καθημερινότητας. Η ανθοθεραπεία αποδεικνύει την αξία της ακόμα και εκεί που τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα όπως στις μεταβατικές περιόδους της ζωής, στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του χαρακτήρα μας ακόμα και στην έκφραση του εσώτερου δυναμικού μας, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να ανακαλύψουμε ποιοι «πραγματικά» είμαστε.