Ανθοθεραπεία και "Ενεργειακή Ιατρική"
Πώς είναι δυνατόν αραιωμένα αποστάγματα από λουλούδια να μπορούν να επηρεάσουν τόσο θετικά τον ανθρώπινο ψυχισμό;

Σύμφωνα με το βιοχημικό ιατρικό παράδειγμα, αυτά τα ανθοπαρασκευάσματα δεν θα έπρεπε να μην έχουν καμιά απολύτως δράση. Ένα μπουκαλάκι παρασκευασμένο με μια δοσολογία από την δεύτερη αραίωση του μητρικού διαλύματος, περιέχει περίπου 1/62.000 του πρωταρχικού μητρικού ιάματος, δοσολογία ανεπαρκή για μια κανονική χημική ανάλυση.

Με τις συμβατικές μετρήσεις, τα ανθοϊάματα δεν είναι τίποτε περισσότερο από νερό και μπράντι που χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Επειδή το ενεργειακό αποτύπωμα κάθε άνθους δεν μπορεί να ανιχνευτεί με τις τρέχουσες εργαστηριακές μετρήσεις, εικάζεται ότι τα ανθoϊάματα είναι ψευδή.
 
Συστηματικά, όμως, χιλιάδες επαγγελματίες θεραπευτές και φροντιστές αναφέρουν σημαντικές αλλαγές μετά τη λήψη της ανθοθεραπείας.

Τα ανθοπαρασκευάσματα αυτά, που είναι γνωστά και ως ανθοιάματα, είναι ακόμα πολύ αποτελεσματικά σε βρέφη, ζώα, ακόμα και φυτά, περιπτώσεις όπου η αυθυποβολή ή ο νοητικός προϊδεασμός δεν στέκουν. Διπλές τυφλές μελέτες και κλινική έρευνα αποδεικνύουν ότι τα ανθοϊάματα έχουν πραγματικά αποτελέσματα, παρόλο που δεν μπορεί να ανιχνευτεί ένας τυπικός βιοχημικός μηχανισμός(1).

Χρειάζεται ένα καινούργιο μοντέλο που να μπορεί να συμπεριλάβει αυτές τις ενδείξεις .
Η αναγνώριση ότι η ύλη είναι ενέργεια δημιουργεί τη βάση για να γίνει αντιληπτό ότι οι άνθρωποι μπορούν να εξισωθούν με δυναμικά ενεργειακά συστήματα.

Μέσα από τη πασίγνωστη εξίσωση του E=mc2,o Αϊνστάιν απέδειξε ότι ενέργεια και ύλη είναι εκφράσεις της ίδιας παγκόσμιας ουσίας. Επομένως, όπως υποστηρίζει και ο Δρ. Gerber(2), το να επιχειρούμε να θεραπεύσουμε το σώμα μέσα από τη διαχείριση αυτού του βασικού δονητικού ή ενεργειακού επιπέδου της πραγματικότητας μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «ενεργειακή ιατρική».

Οι άνθρωποι δεν είναι εξελιγμένες μηχανές αλλά σύνθετοι βιολογικοί μηχανισμοί που βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση με μια σειρά από αλληλοεισδύοντα ενεργειακά πεδία μεταξύ τους και με όλο το σύμπαν.

Η ενότητα των πάντων, άλλωστε, και οι ενέργειες εναντίον της αποτελούν σύμφωνα με την θεωρία της Ανθοθεραπείας μία από τις δύο κυριότερες αιτίες της ασθένειας (η δεύτερη αφορά την απώλεια της επαφής της Προσωπικότητας από την ανώτερη έκφραση της-τον Ανώτερο Εαυτό).

Η συνάφεια και η αλληλεπίδραση με τις θεραπευτικές συχνότητες των λουλουδιών μπορεί να φαίνεται παράξενη ή/και παράδοξη, παραμένει όμως  απόλυτα συντονισμένη με την φιλοσοφία της θέασης του κόσμου ως ενιαίου και αδιαίρετου.

Τα ανθοϊάματα εμπεριέχουν την ζωτική δύναμη ή την ενέργεια του άνθους από το οποίο λαμβάνονται και έχουν την ιδιότητα να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια στο ανθρώπινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε η ανθοθεραπεία (όπως και η ομοιοπαθητική)- προκαλεί το αναγωγικό, επιστημονικό πρότυπο διότι λειτουργεί μέσα από μια ενεργειακή διάσταση η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί απόλυτα μέσα από βιοχημικούς μηχανισμούς.

Τα ανθοϊάματα, όπως περιγράψαμε, αξιοποιούν το ενεργειακό πεδίο, που περιβάλλει το άνθος μεταφέροντας τις ποιότητες του στο ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο.Κατ’αυτόν τον τρόπο, καταφέρνουν να αλλάξουν την πορεία της διαταρραχής σε φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό επίπεδο επιτυγχάνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εναρμόνιση του ανθρώπου.


1.The Challenge of Flower Essence Therapy for Science των R.Katz & P.Kaminski περιοδικό Calix Vol.1, 2004, p.p. 34-35. Health Week (Program 408), PBS Broadcast, December 8, 2000.

2. Gerber,R.(2001). Vibrational Medicine. The First Handbook of Subtle Therapies, 3rd ed. Canada:Bear and Company.