Η Σημασία της Θεραπευτικής Σχέσης

Ήρθαμε στη ζωή μέσα από μια σχέση, μεγαλώσαμε μέσα από μια σχέση, διδαχτήκαμε μέσα από μια σχέση, τραυματιστήκαμε μέσα σε μια σχέση.

Πως μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα θεραπευτούμε χωρίς, μία ειδική γι αυτόν σκοπό, σχέση;

Η θεραπευτική σχέση είναι μια πολυδιάστατη σχέση που χρησιμοποιεί τις διαφορετικές ικανότητες και λειτουργίες του θεραπευτή μαζί με την πολυπλοκότητα και την διαφορετικότητα του θεραπευόμενου για να απαλύνει ή να εξαφανίσει τα συμπτώματα του ή/και να προωθήσει την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του.

Υπάρχουν πέντε διαστάσεις στη θεραπευτική σχέση που λειτουργούν ανεξάρτητα από τον ψυχοθεραπευτικό προσανατολισμό του θεραπευτή. Οι πέντε αυτές διαστάσεις ενυπάρχουν σε όλες τις ψυχοθεραπευτικές σχέσεις, μόνο που κάθε σχολή ψυχοθεραπείας δίνει περισσότερη έμφαση σε κάποιες από αυτές(1).

Άς τις δούμε πιο αναλυτικά για να καταλάβουμε και τη σημασία τους:

1. Όλοι, λίγο πολύ, έχουμε συσσωρεύσει αρνητικές εμπειρίες από την οικογένεια από την οποία προερχόμαστε, εμπειρίες που δημιουργούν μια ψυχική επιβάρυνση που την κουβαλάμε μέσα μας, όλη μας τη ζωή. Αυτή η επιβάρυνση λειτουργεί ως παραμορφωτικός φακός που διαστρεβλώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και τις "καινούργιες σχέσεις μας".

Οι πρώιμες, επώδυνες, τραυματικές εμπειρίες έχουν την τάση να δημιουργούν ένα κύκλο επανάληψης του γνώριμου οικογενειακού σεναρίου που ζήσαμε και μια διαιώνιση του ψυχικού τραύματος.

Οι ασυνείδητες επαναλήψεις των τραυματικών γεγονότων  το σκοπό να έχουν σαν σκοπό να κυριαρχήσουν, να ελέγξουν ή να δώσουν μια νέα διέξοδο στην τραυματική κατάσταση.

Αυτός ο ψυχαναγκασμός της επανάληψης (2) τον οποίο ο Freud αποκάλεσε "νεύρωση του πεπρωμένου" εκδηλώνεται στις ζωές των ανθρώπων σαν ένα βασικό χαρακτηριστικό που παραμένει πάντα το ίδιο και είναι ρυθμισμένο να δημιουργεί την ίδια εμπειρία.

Η επανάληψη αυτής της "κακής τύχης" μπορεί επίσης να οφείλεται στην πίστη που θέλουμε να έχουμε στους πρώιμους δεσμούς μας, ή σε αλληλεπιδράσεις που είναι ήδη γνώριμες, επομένως, λιγότερο αγχώδεις, ή στο γεγονός ότι δεν διαθέτουμε άλλο τρόπο να σχετιστούμε (3).

Τι χρειάζεται να γίνει για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της επανάληψης; Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, μια θεραπευτική σχέση που, ανάμεσα στα άλλα, θα βοηθήσει τον πελάτη καίρια να επαναπροσδιορίσει την "κακιά του μοίρα" ως πρώιμο προγραμματισμό που ασκεί πάνω του ασυνείδητη πίεση.