Πως ακριβώς Λειτουργεί ο Θεραπευτικός Συνδυασμός Συνθετικής Ψυχοθεραπείας - Ανθοθεραπείας 

Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από τους ενδιαφερόμενους για τον θεραπευτικό συνδυασμό συνθετικής/ ψυχοθεραπείας - ανθοθεραπείας διερωτώνται πώς μπορεί να δουλεύει στην πράξη. Θα σας εκπλήξω αν σας πω ότι στο κομμάτι της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας, λειτουργεί σύμφωνα με την ψυχοθεραπευτική σχολή που ακολουθεί ο θεραπευτής. Δεν αλλάζει τίποτε στη συμβουλευτική ή τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Εγώ,για παράδειγμα, είμαι συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, αλλά ο βασικός κορμός της προσέγγισης μου είναι ψυχαναλυτικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι με ενδιαφέρει μόνο για ποια αιτία συνέβησαν τα “κακώς κείμενα” στο παρελθόν, αλλά και για πιο λόγο,νόημα ή σκοπό συμβαίνουν τώρα ή προς ποια κατεύθυνση "δείχνουν", προς το μέλλον. Αυτά είναι ζητήματα που διευρύνουν την πνευματική εξέλιξη του θεραπευόμενου και άπτονται περισσότερο της υπαρξιακής και υπερπροσωπικής παράδοσης της ψυχοθεραπείας.

Για να γυρίσω στην ψυχαναλυτική παράδοση, πιστεύω ακράδαντα ότι εφοδιάζει τον θεραπευτή με μια βαθειά γνώση του ασυνειδήτου και πώς αυτό λειτουργεί και επηρεάζει το παρόν του θεραπευόμενου με ακατανόητες, δυσφορικές, επαναληπτικές συμπεριφορές αλλά και με άλλες επίμονες και δυσάρεστες ψυχικές εκδηλώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό για το θεραπευτή, να είναι σε θέση να διακρίνει τα διάφορα στρώματα του ψυχισμού του θεραπευόμενου του, να δουλεύει με ακρίβεια και λεπτότητα με τις αντιστάσεις του, να διαχωρίζει τα αμυντικά από τα αυθεντικά του συναισθήματα και σιγά σιγά να τον ευαισθητοποιεί για να μπορεί και αυτός μετά να τα διαφοροποιεί και να τα διαχειρίζεται.

Ακόμα πρέπει να έχει την ικανότητα να συμπεραίνει μέσα από τη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους ( θεραπευτή- θεραπευόμενου) ποια ήταν τα κύρια γεγονότα που «χάραξαν» τον θεραπευόμενο και ποια είναι τα αποτυπώματα που άφησαν στον ψυχικό του κόσμο.

Είναι επίσης σημαντικό να είναι σε θέση να κάνει εύστοχες ερωτήσεις που θα διευκολύνουν τον θεραπευόμενο να καταλάβει τι βρίσκεται κάτω από τις δυσκολίες του και τι τον εμποδίζει να έχει μια όμορφη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Μέσα από αυτήν την προσεκτική και λεπτή διερεύνηση και την ελεύθερη, χωρίς λογοκρισία, συνομιλία με τον θεραπευόμενο, ο θεραπευτής θα αντλήσει υλικό για να φτιάξει το κατάλληλο ανθοθεραπευτικό σχήμα που θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες του θεραπευόμενου του.

Αυτό περιέχει συνήθως επτά ιάματα (για να επανέλθω σε μένα), ιάματα που επιλέγω μέσα από τη μια εκτεταμένη αποθήκη 1000 περίπου ανθοθιαμάτων που διαθέτω. Πολλές φορές επαναλαμβάνω ότι για να πετύχει η ανθοθεραπεία πρέπει να είναι σωστά στοχευμένη.

Αυτό θα πει, για να δώσω ένα παράδειγμα, ότι για να δουλέψει η ανθοθεραπεία πρέπει να επιλεγούν οι επακριβώς αντίθετες, θετικές (ανθο)συχνότητες που θα ακυρώσουν τις αρνητικές, ηττοπαθείς συχνότητες της συνειδητότητας που καταβάλλουν τον θεραπευόμενο.

Αντιλαμβάνεσθε τι ικανότητα διάκρισης των διαφόρων ψυχοδιανοητικών καταστάσεων χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα εύστοχο "ανθοθεραπευτικό σχήμα".

Τώρα, για να έρθουμε στα πιο πρακτικά,το φιαλίδιο με το "ανθοίαμα" παραδίδεται ή αποστέλλεται στον πελάτη την επόμενη ή τη μεθεπόμενη της συνεδρίας.

Επιπλέον ο τόπος διαμονής του πελάτη δεν εμποδίζει,με κανένα τρόπο, την διεξαγωγή της θεραπείας δεδομένου ότι η εμπειρία μου της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, μέσω τηλεφώνου, είναι μακριά και αποδίδει σταθερά.

Ερχόμενη σε πιο πρακτικά ζητήματα που μπορεί να ενδιαφέρουν τον θεραπευόμενο, ενημερώνω ότι λαμβάνει το ανθοθεραπευτικό σκεύασμα μέσα σε ένα φιαλίδιο με σταγονόμετρο και η συνήθης δοσολογία, για να έχουμε τη μέγιστη απόδοση στην ανθοθερατεία, είναι επτά σταγόνες, τέσσερις φορές τη μέρα. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και δημιουργούν από την αρχή εξισορρόπηση, ηρεμία αλλά και αύξηση της κινητοποίησης προς την κατεύθυνση των στόχων του θεραπευόμενου.

Για περισσότερα παραδείγματα προτείνω να διαβάσετε την ενότητα "Βελτίωση Συμπτωμάτων".