Πώς Παρασκευαζεται ένα Σχήμα Ανθοθεραπείας

Η ανθοθεραπεία αλλάζει την ποιότητα του αρνητικού βιώματος μετατρέπονας το σε θετικό και επιφέρει μια τέτοια μετάλλαξη στην αίσθηση του εαυτού και της πραγματικότητας που όσοι δεν έχουν δοκιμάσει τα αποτελέσματα της δυσκολεύονται να το πιστέψουν. Επιπρόσθετα, δεν γνωρίζουν κάτι αντίστοιχο για να συγκρίνουν με αυτό.

Επομένως, η ανθοθεραπεία δουλεύει όταν επιφέρει θετική, θεραπευτική αλλαγή στο, προηγούμενα, αρνητικό βίωμα. Και για επιτευχθεί αυτό πρέπει να διερευνηθούν οι παραμέτροι που συνεισφέρουν στο αρνητικό, δυσαρμονικό βίωμα.

Θα δώσω ένα παράδειγμα και θα παραμείνω στα ανθοϊάματα του Μπαχ γιατί αυτά ,κυρίως, προωθούνται ως μέθοδος αυτοθεραπείας.

Έχουμε, λοιπόν, μια ανησυχία, ένα άγχος, ένα αρνητικό βίωμα. Τι ιάματα πρέπει να πάρουμε για να εξισορροπήσουμε; Εξαρτάται από το είδος της ανησυχίας που έχουμε και από τις υπόλοιπες μέριμνες που υπάρχουν τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας.

Προέρχεται αυτή η ανησυχία από σκέψεις που γυρίζουν στο κεφάλι μας (White Chesnut), ή είναι κάποιος συγκεκριμένος φόβος που μας απασχολεί (Mimulus); Kαι τι φοβόμαστε περισσότερο; Mήπως ότι θα εκραγούμε (Cherry Plum), και για ποιο λόγο; Από την αδικία που έγινε εις βάρoς μας (Willow), ή γιατί οι άλλοι δεν μας δίνουν την σημασία που δικαιούμαστε αφού κάνουμε τόσα γι αυτούς (Chicory); Μήπως αυτό που, κυρίως, μας ανησυχεί είναι τα προβλήματα των άλλων (Red Chestnut);

Έχουμε, επιπλέον, μαλώσει με τον σύντροφο μας και νοιώθουμε ένταση και άγχος. Τι μας αγχώνει περισσότερο σε αυτό το γεγονός; Είμαστε τόσο θυμωμένοι που θέλουμε να βάλουμε τις φωνές (Holly), ή μήπως δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε το πόσο πληγωμένοι αισθανόμαστε (Agrimony); Και αυτό γιατί μπορεί να συμβαίνει; Γιατί φοβόμαστε ότι θα χαλάσει η σχέση (Μimulus) ή γιατί είμαστε ευαίσθητοι στην κριτική (Larch) ή αντιθέτως, είμαστε ευερέθιστοι και θα σπρώξουμε τη σχέση στα άκρα (Holly,Willow);

Στην δουλειά μας, επίσης, νοιώθουμε υπερφορτισμένοι και συνειδητοποιούμε ότι μέρος του άγχους προέρχεται και από εκεί. Και τι είναι το δυσκολότερο για μας σε αυτήν την κατάσταση; Μήπως το ότι δίνουμε υπερβολική σημασία στις λεπτομέρειες (Crab Apple),ή φοβόμαστε ότι δεν θα καταφέρουμε στο καινούργιο έργο που μας έχει ανατεθεί (Elm);

Μήπως υπάρχει ένταση στη σχέση μας με ένα συνάδελφο; Και αυτή η ένταση τι αφορά ; Τι μας έχει πειράξει περισσότερο; Πώς θέλουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση; Τι σημαίνει για μας αυτό το γεγονός; Συνδέεται αυτή η ένταση στο γραφείο με την ένταση που έχουμε στη σχέση μας; Kαι ούτω καθεξής...

Βλέπουμε ότι κάθε ερώτηση ανοίγει μια καινούργια διάσταση της ψυχικής κατάστασης, ένα καινούργιο δρόμο σκέψης και μια διαφορετική δυνατότητα επιλογής κατάλληλων ανθοϊαμάτων,
μια διαδικασία που ο καθημερινός άνθρωπος δεν έχει τις γνώσεις να χειριστεί οπότε η επεξεργασία του του θεραπευτή δεν είναι απλά επιθυμητή. Είναι απαραίτητη.

Για να προσδιορίσουμε, λοιπόν, τα συγκεκριμένα ιάματα ενός ανθοθεραπευτικού συνδυασμού (σχήματος) πρέπει να λάβουμε υπ’όψιν όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το πρωταρχικά, αρνητικό βίωμα καθώς και άλλα στοιχεία που παρατηρούμε. Χρειάζεται, δηλαδή, να διερευνήσουμε και να εξακριβώσουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή/και άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματικότητα του πελάτη μας.

Είναι, επίσης, αναγκαίο να ιεραρχήσουμε τις προτεραιοτήτες μας, όπως τις αντιληφθήκαμε μέσα από τη αφήγηση του και τη δική μας παρατήρηση: ποιο είναι το αίτημα του, τι άλλο τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή μας στη διήγηση του, ποιες είναι οι επιθυμίες του, ποιοι φόβοι τον αποσταθεροποιούν, ποιες ηττοπαθείς συμπεριφορές του θέλει να αλλάξει (αυτός, όχι εμείς), ποιες είναι οι απαιτήσεις της καθημερινότητας του, ή/και της συγκεκριμένης φάσης της ζωής του.

Είναι προφανές ότι η ανθοθεραπεία μπορεί να αναστρέψει την αρνητική τροχιά του δυσαρμονικού βιώματος. Από μας απαιτείται να επιλέξουμε τα αντίστοιχα ιάματα που θα ακυρώσουν τις βασικές πτυχές της αρνητικότητας που επιβαρύνει τον πελάτη μας. Γνωρίζουμε ότι η ανθοθεραπεία εξοστρακίζει το αρνητικό βίωμα γεμίζοντας την φύση μας με τους θετικούς κραδασμούς των εκ διαμέτρου αντίθετων, εξειδικευμένων ιαμάτων, όπως υποστήριζε ο Δρ. Βαch.

Νιώθουμε, για παράδειγμα, αναποφασιστικότητα καθημερινά ή σε μια καμπή της ζωής μας.Το κατάλληλο ανθοΐαμα θα μας εξισορροπήσει με μια δόνηση αποφασιστικότητας που θα διευκολύνει,κατά πολύ, τη λήψη αποφάσεων. Μας ταλαιπωρεί μια έλλειψη συγκέντρωσης, ένας διασκορπισμός.Το κατάλληλο ανθοΐαμα θα μας εφοδιάσει με μια δόνηση συγκέντρωσης που θα διευκολύνει την μελέτη ή την εργασία μας. Για καθε ψυχική,συναισθηματική,νοητική ή πνευματική κατάσταση που μας καταβάλλει ή μας εξασθενίζει, υπάρχει ένα ανθοΐαμα που μπορεί να την αποκαταστήσει.

Για να επιτύχουμε ένα συνολικά θετικό, θεραπευτικό βίωμα απαιτείται, γνώση, διαίσθηση, αγάπη, ικανότητα διάκρισης και διαφοροποίησης διαφόρων ψυχικών καταστάσεων καθώς και λήψη σωστού ιστορικού του πελάτη. Έτσι η δημιουργία ενός πολλαπλά εξισορροπητικού σχήματος ανθοϊαμάτων θα μπορεί να αντανακλά τα χαρακτηριστικά μιας συνεπούς και υπεύθυνης θεραπευτικής.